Naposledy aktualizováno 13 června, 2024

Erasmus+ – výběrové řízení

Způsob přihlášení: prostřednictvím motivačního dopisu.

Motivační dopis, který slouží zároveň jako přihláška, je třeba zaslat v elektronické podobě do 17. června 2024, 12:00 hod. na adresu koordinátorovi projektu: pudelka@zsslatinice.cz.

Kritéria pro výběr žáků:

Kritéria budou bodově hodnocena a následně bude vybráno dvanáct uchazečů a pět náhradníků.

 1. Motivační dopis v anglickém jazyce
  • Co musí obsahovat:
   1.    Proč tam chceš jet.
   2.    Silné a slabé stránky a v čem by ses chtěl zlepšit.
   3.    Co bys chtěl, aby ti to přineslo, jaké/jaká máš očekávání.
   4.    Jak můžeš přispět k úspěchu projektu.
   5.    Jak můžeš po návratu své zkušenosti sdílet ve škole.
  • Zákaz používání AI při psaní dopisu = vyřazení z projektu.
  • Technické požadavky dokumentu:
   1. Formát: max. 1x A4
   2. Počet řádků: 20 – 30
   3. Velikost písma: 12
   4. Řádkování: 1
   5. Barva písma: černá
  • Termín odevzdání do: 17. června 2024, 12:00 hod.
   1. Kritéria:
    1. Odevzdání v termínu v angličtině
    2. Odevzdání správnou formou dle zadání (elektronicky)
    3. Odevzdání zodpovědné osobě – koordinátorovi projektu – pudelka@zsslatinice.cz
    4. Splnění technických požadavků (formát, počet řádků, velikost písma, řádkování,..)
    5. Odpověď na všechny otázky (bodu 1. Motivační dopis 1. – 5. oblastí)
    6. Použití umělé inteligence = VYŘAZENÍ
 • Pohovor
  • Termín pohovorů: 21.6.2024
  • Komise a dva žáci současně – vzájemná diskuse na téma výjezdu a otázky z běžného života
  • Délka pohovoru – cca 5 minut
 • Kritérium prospěchu
  • Průměr všech známek za 1. pololetí letošního školního roku
  • Pochvaly
   • Třídního učitele
   • Ředitele školy
 • Administrativní poplatek
  • V souladu s pravidly vzdělávacího programu Erasmus+ byl stanoven na minimální hranici 2 000 Kč. Tento poplatek hradí rodiče.
  • Možnost zažádat Klub rodičů o finanční příspěvek na tuto mobilitu.
  • Administrativní poplatek se hradí až po sdělení výsledků výběrového řízení.
 • Náklady na mobilitu žáka jsou hrazeny NAŠÍ organizací z projektu Erasmus+
  • Částky jsou prozatím dle hrubého odhadu
   • Letenky – 6 000 Kč
   • Doprava (autobus a jiné) – 2 500 Kč
   • Vstupy do památek – 1 500 Kč
   • Ubytování – 7 000 Kč
   • Stravné – 4 000 Kč
   • Pojistné – prozatím nenaceněno
 • Výsledky výběrového řízení
  • Všichni uchazeči budou informováni o výsledku do konce tohoto školního roku.

 

V rámci tohoto projektu doufáme, že se nám podaří zrealizovat ještě jeden výjezd v příštím roce. Zda tomu tak skutečně bude, nedokážeme s jistotou říct. Proto apelujeme na děti, aby využili už tuto příležitost.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz