Úvod / Erasmus+ školní vzdělávání
Naposledy aktualizováno 13 června, 2024

Označení

2024-1-CZ01-KA122-SCH-000211864

Stav

Probíhající

Příloha

Erasmus+ školní vzdělávání

INFORMACE O ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti mládeže a sportu. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Českým organizacím zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

ŽÁDOSTI O GRANT

Získání tohoto grantu je velmi náročné skrz náročné kvalitativní pravidla stanovené EU a velkou celorepublikovou konkurenci. Každá žádost je hodnocena komisí EU a jsou vybrány pouze ty nejkvalitnější projekty. Nedá se vůbec garantovat, že v případě žádání o grant v následujících letech, bude naše škola opět vybrána, i když pro to uděláme maximum.

Počet žádostí pro tento školní rok v České republice: 360
Počet schválených žádostí v České republice: 60


INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:

Školní a regionální trendy a odlišnosti

Čeho chceme dosáhnout:

Naším cílem je zlepšit vzdělávání v naší škole, aby bylo efektivnější a přínosnější pro naše studenty. Chceme se zaměřit na zlepšení pedagogických metod a zavést inovativní přístupy k učení. Usilujeme o posílení mezinárodní spolupráce, budování silných vztahů s našimi partnery pro dlouhodobé projekty jako jsou e-Twinning, Erasmus. Chceme dětem dát příležitost zdokonalit se v cizích jazycích, získat nové zkušenosti a poznat nové země, zvyklosti, tradice, přátele. Věříme, že tyto iniciativy nám pomohou rozšířit naše globální perspektivy, posílit naše vzdělávací cíle a prohloubit občanskou zodpovědnost.

Jaké výsledky očekáváme:

1)Žáci si zlepší angličtinu, překonají ostych v komunikaci a uvědomí si význam a důležitost cizích jazyků s ohledem na život a profesi.
2)Žáci objeví zvyky, tradice a historii jiné země a uvědomí si důležitost zachování regionálních tradic a respektování odlišností.
3)Žáci i pedagogové se seznámí se školními trendy a odlišnostmi. Získají inspiraci v oblastech materiálního vybavení, metod a forem výuky, digitální gramotnosti, ekologického přístupu školy a inkluze žáků.
4)Nové partnerství.

Koordinátor a administrátor projektu:
Mgr. Dominik Pudelka, MBA

Pro koho je mobilita určena:

Žáci 2. stupně

Termín vycestování do zahraničí:

První polovina října 2024, v plánu je 7 dnů včetně cesty.

Způsob výběru žáků:

Každý uchazeč projde výběrovým řízením. Výběrové řízení je postaveno na bodovém systému výběru žáků a skládá se z těchto částí:

1. Motivační dopis
2. Pohovor v anglickém jazyce
3. Prospěch
4. Administrativní poplatek

Komise pro výběr žáků:
Mgr. Pavel Ondráček
Mgr. Kamila Kratochvilová
Mgr. Hana Nováková

Způsob dopravy:

Letecky

Ubytování:
Hotel/ubytovna/penzion – bude upřesněno

V rámci tohoto projektu doufáme, že se nám podaří zrealizovat ještě jeden výjezd v příštím roce. Zda tomu tak skutečně bude, nedokážeme s jistotou říct. Proto apelujeme na děti, aby využili už tuto příležitost.


Způsob přihlášení: prostřednictvím motivačního dopisu.

Motivační dopis, který slouží zároveň jako přihláška, je třeba zaslat v elektronické podobě do 17. června 2024, 12:00 hod. na adresu koordinátorovi projektu: pudelka@zsslatinice.cz.

Kritéria pro výběr žáků:

Kritéria budou bodově hodnocena a následně bude vybráno dvanáct uchazečů a pět náhradníků.

 1. Motivační dopis v anglickém jazyce
  • Co musí obsahovat:
   1.    Proč tam chceš jet.
   2.    Silné a slabé stránky a v čem by ses chtěl zlepšit.
   3.    Co bys chtěl, aby ti to přineslo, jaké/jaká máš očekávání.
   4.    Jak můžeš přispět k úspěchu projektu.
   5.    Jak můžeš po návratu své zkušenosti sdílet ve škole.
  • Zákaz používání AI při psaní dopisu = vyřazení z projektu.
  • Technické požadavky dokumentu: 
   1. Formát: max. 1x A4
   2. Počet řádků: 20 – 30
   3. Velikost písma: 12
   4. Řádkování: 1
   5. Barva písma: černá
  • Termín odevzdání do: 17. června 2024, 12:00 hod.
   1. Kritéria:
    1. Odevzdání v termínu v angličtině
    2. Odevzdání správnou formou dle zadání (elektronicky) 
    3. Odevzdání zodpovědné osobě – koordinátorovi projektu – pudelka@zsslatinice.cz
    4. Splnění technických požadavků (formát, počet řádků, velikost písma, řádkování,..) 
    5. Odpověď na všechny otázky (bodu 1. Motivační dopis 1. – 5. oblastí)
    6. Použití umělé inteligence = VYŘAZENÍ
 • Pohovor
  • Termín pohovorů: 21.6.2024
  • Komise a dva žáci současně – vzájemná diskuse na téma výjezdu a otázky z běžného života
  • Délka pohovoru – cca 5 minut
 • Kritérium prospěchu
  • Průměr všech známek za 1. pololetí letošního školního roku
  • Pochvaly
   • Třídního učitele 
   • Ředitele školy
 • Administrativní poplatek
  • V souladu s pravidly vzdělávacího programu Erasmus+ byl stanoven na minimální hranici 2 000 Kč. Pouze tuto částku hradí rodiče!
  • Možnost zažádat Klub rodičů o finanční příspěvek na tuto mobilitu.
  • Administrativní poplatek se hradí až po sdělení výsledků výběrového řízení.
 • Náklady na mobilitu žáka HRAZENY NAŠÍ organizací z projektu Erasmus+
  • Částky jsou prozatím dle hrubého odhadu
   • Letenky – 6 000 Kč
   • Doprava (autobus a jiné) – 2 500 Kč
   • Vstupy do památek – 1 500 Kč
   • Ubytování – 7 000 Kč
   • Stravné – 4 000 Kč
   • Pojistné – prozatím nenaceněno
 • Výsledky výběrového řízení
  • Všichni uchazeči budou informováni o výsledku do konce tohoto školního roku.

Děti se nejčastěji ptají na otázky:

 1. Bude se tato příležitost  v budoucnu opakovat?
  V celé  České republice bylo podáno 360 žádostí na tento projekt, ale pouze 60 se schválilo, jsme tedy velmi vděční za tuto příležitost nabídnout vzdělávaní v zahraničí našim žákům. S ohledem na náročnost projektu nemůžeme automaticky počítat, že tato příležitost se zopakuje i v příštích letech, proto doporučuji, abyste neváhali tuto příležitost využít.
 2. Kolik to bude děti stát?
  Pouze manipulační poplatek ve výši 2 000 CZK s možností podpory z Klubu rodičů (pokud si požádáte) plus kapesné podle vašeho uvážení. Veškeré náklady jsou hrazeny naší organizací z grantu EU
 3. Komu mám motivační dopis odevzdat a kdy?
  Do 17.6.2024 p. Pudelkovi na email: pudelka@zsslatinice.cz
 4. Můžu se přihlásit, i když nechci napsat motivační dopis? 
  Ne, motivační dopis slouží zároveň jako přihláška a je tedy podmínkou.
 5. 21.6.2024 nebudu ve škole. Co s tím? 
  Je nutné informovat p. Pudelku nejpozději do pátku 14.6.2024.
 6. Proč řešíme výběr žáků nyní? 
  Nákup letenek, ubytování a pojištění jsou vázány na konkrétní jména. Vše je nutné objednat s předstihem, proto výběrové řízení proběhne v červnu 2024.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz