Úvod / Digitálně a interaktivně
Naposledy aktualizováno 14 srpna, 2022

Označení

CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Stav

Ukončené

Digitálně a interaktivně

Tisková zpráva

Digitálně a interaktivně jde do finiše


Projekt z oblasti podpory ‚Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030‘ splnil svůj účel. Po měsících snah a píle ředitelů škol, koordinátorů, mentorů a metodiků došlo nejen ke zvýšení vědomostí učitelů v oblasti IT, k obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení, ale i k akreditaci nových vzdělávacích programů.

Tablety do škol. Nejmodernější učební metody ‚chytly za srdce‘ učitele. Díky projektu Digitálně a interaktivně, jehož příjemcem byla prostějovská ART ECON – Střední škola, s r.o., se podařilo vybavit zúčastněné školy potřebnou technikou i zkušenostmi. Téměř rok týmy společně pracovaly, aby sklidily ‚kýžené ovoce‘. Škola se opět stává hrou, studijní látka zajímavou a přitažlivou.

A co se společně podařilo? Nakoupit pro školy tablety, notebooky a wifi pokrytí, poskytnout další potřebné zázemí, a to skrze e-learning a doménu artecontablety.cz. Rovněž byl zpracován evaluační sborník. Vzdělávací programy byly pro svou odbornost akreditovány MŠMT.

Dobrý konec, všechno dobré. Devětačtyřicet příjemců má jasno: DÍKY DIGITÁLNĚ A INTERAKTIVNĚ jsme zase o krok dál…

příjemce

ART ECON – Střední škola, s.r.o.

partner 1

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

partner 2

Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.

partner 3

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

partner 4

Střední odborná škola Litovel

partner 5

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2

partner 6

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

partner 7

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

partner 8

Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3

partner 9

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

partner 10

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

partner 11

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

partner 12

Základní a mateřská škola Bedihošť

partner 13

Základní škola a mateřská škola Bohuňovice

partner 14

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace

partner 15

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

partner 16

Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace

partner 17

Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace

partner 18

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79

partner 19

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

partner 20

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc

partner 21

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

partner 22

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39

partner 23

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizac

partner 24

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace

partner 25

Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace

partner 26

Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace

partner 27

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace

partner 28

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace

partner 29

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace

partner 30

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace

partner 31

Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov

partner 32

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace

partner 33

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace

partner 34

Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace

partner 35

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec

partner 36

Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace

partner 37

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace

partner 38

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

partner 39

Základní škola Přerov, Želatovská 8

partner 40

Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace

partner 41

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace

partner 42

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

partner 43

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

partner 44

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

partner 45

Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace

partner 46

Základní škola a mateřská škola Podomí

partner 47

Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

partner 48

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

partner 49

Základní škola T.G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvková organizace

 


 

Tisková zpráva

Projekt učí učitele

 

Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech dále distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na speciálně upraveném webovém rozhraní.

Interaktivní tabule, dataprojektory a tablety uchvátily studenty a pedagogy natolik, že se bez nich moderní školy již neobejdou. Držet krok s posledními IT novinkami se účastníkům projektu daří díky systému praktických cvičení, cílených přímo na míru potřebám partnerů. Kromě officů jsou žádaná především multimédia, powerpointové prezentace, systémy SmartBoard, eBeam a flash videa.

Z hlediska tematičnosti pak nejvíce zaujaly moduly pro 1. stupeň základních škol, humanitní vědy, jazykové vzdělávání, přírodní vědy, informatika a výpočetní technika, praktické vyučování pro odborný výcvik a odborné předměty. Vlastní integrace digitálních technologií do výuky pracuje s moderními trendy v ukládání a sdílení dat (cloud computingem), včetně bezpečnosti a možnostmi využití sociálních sítí.

Vzdělávací programy projektu Digitálně a interaktivně, co do zájmu, předčily očekávání a ucházejí se o svou akreditaci. Bližší informace k projektu nově poskytnou webové stránky www.artecontablety.cz.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 


 

Tisková zpráva

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů
a systém mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů
a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení
pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů
v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

 


 

Tisková zpráva

Tablety slaví úspěch, výuka se stává atraktivnější

Kouzlo moderních technologií při výkladu učební látky táhne studenty i pedagogy. Padesát škol z celé Moravy, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, předesílá, že implementace tabletů do výuky zlepšuje pozornost žáků a potažmo jejich studijní výsledky. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 pro ně realizuje ART ECON – Střední škola, s r.o.

Zvládnutí učební látky skrze nejmodernější technologie je nejen pestřejší a zábavnější, ale působí na několik smyslů zároveň, čímž zlepšuje schopnost zapamatovat si. Toho jsou si vědomi i samotní pedagogové, kteří se na svou roli v interaktivní výuce pilně připravovali několik měsíců. Nástrojem k jejich profesnímu rozvoji pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce jsou jednotlivé vzdělávací programy, využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a také systém mentoringu a koučinku.

Učitelé absolvovali školení zaměřená na tvorbu interaktivních šablon pro práci s programy ActivBoard a ActivInspire a v současné době již intenzivně pracují s balíčky ‚Personal Edition‘ nebo ‚Professional Edition‘. V neposlední řadě se pedagogové orientují na tvorbu vlastních interaktivních výukových materiálů. Byť není účelem nahradit učebnice, tablety v rukou vyučujících i vyučovaných podporují analytické myšlení, flexibilitu a schopnost komunikace. Interaktivita je už delší dobu považována za atribut, který z obyčejné hodiny udělá hodinu nezapomenutelnou.

Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz