Černý kašel – pertuse

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou
situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Případy
onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách

I. Základní informace o pertusi
Pertuse je respirační infekční onemocnění bakteriálního původu, jehož inkubační doba
je nejčastěji 7–10 dní, s maximem až 21 dní. Přenos původce nákazy se uskutečňuje převážně
vzdušnou cestou prostřednictvím kapének, které se tvoří při kašlání, kýchání, smrkání
nebo mluvení. Důležitý je proto včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky tak,
aby se předcházelo dalšímu šíření nákazy v kolektivu. Onemocnět mohou i osoby očkované,
popř. které onemocnění již v minulosti prodělaly.

II. Preventivní opatření před šířením pertuse ve škole

V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením
platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze
zdravé osoby.

V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého
či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka/studenta/dítěte a doporučí
mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte.

V předškolních kolektivních zařízeních je pak nutné věnovat pozornost každému projevu
nachlazení (rýma, mírně zvýšená teplota, občasný kašel).

III. Postup při výskyty pertuse ve škole

V případě, že zákonný zástupce žáka/studenta/dítěte oznámí škole potvrzené onemocnění
pertusí u svého dítěte, škola bude neodkladně kontaktovat KHS a řídit se jejími pokyny. V této
souvislosti byla Sekcí ochrany a podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci
s Poradním sborem hlavní hygieničky ČR pro epidemiologii vytvořena metodika postupu
při řešení výskytu onemocnění pertusí v kolektivních zařízení pro děti.

Cílem této metodiky je sjednocení postupu pracovníků protiepidemických odborů KHS
a také zohledňuje aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu pertuse, individuální hodnocení
rizika a míru rizika pro jednotlivé populační skupiny.

V rámci metodiky je s ohledem na shora uvedené stanoven tento postup:
1) Kolektivní zařízení pro děti ve věku před nástupem povinné školní docházky
neočkované či neúplně očkované dítě nebude přijímáno do kolektivu ode dne vyřazení
nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.
Toto opatření reflektuje skutečnost, že neočkované dítě ve věkové skupině dětí
navštěvujících tento typ kolektivního zařízení je ohroženo výrazně vyšším rizikem
závažného průběhu v případě onemocnění pertusí.


2) Základní škola a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima–kvarta) – v případě
neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, které byly v kontaktu s onemocněním
se postupuje individuálně na základě výsledku hodnocení rizik. KHS na základě
epidemiologického šetření a zhodnocení rizik rozhodne o adekvátních protiepidemických
opatřeních, mezi které v odůvodněných případech může patřit i nepřijímání neočkovaného
či neúplně očkované dítěte do kolektivu ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu
po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. Při individuálním posouzení rizik
je nezbytné brát na zřetel i skutečnost, zda posuzované dítě prokazatelně neprodělalo
v nedávné době onemocnění pertusí, jaká byla intenzita a povaha kontaktu s nemocným
a také datum prvních příznaků nemocného s pertusí.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz