Černý kašel – pertuse

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou
situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Případy
onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách

I. Základní informace o pertusi
Pertuse je respirační infekční onemocnění bakteriálního původu, jehož inkubační doba
je nejčastěji 7–10 dní, s maximem až 21 dní. Přenos původce nákazy se uskutečňuje převážně
vzdušnou cestou prostřednictvím kapének, které se tvoří při kašlání, kýchání, smrkání
nebo mluvení. Důležitý je proto včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky tak,
aby se předcházelo dalšímu šíření nákazy v kolektivu. Onemocnět mohou i osoby očkované,
popř. které onemocnění již v minulosti prodělaly.

II. Preventivní opatření před šířením pertuse ve škole

V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením
platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze
zdravé osoby.

V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého
či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka/studenta/dítěte a doporučí
mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte.

V předškolních kolektivních zařízeních je pak nutné věnovat pozornost každému projevu
nachlazení (rýma, mírně zvýšená teplota, občasný kašel).

III. Postup při výskyty pertuse ve škole

V případě, že zákonný zástupce žáka/studenta/dítěte oznámí škole potvrzené onemocnění
pertusí u svého dítěte, škola bude neodkladně kontaktovat KHS a řídit se jejími pokyny. V této
souvislosti byla Sekcí ochrany a podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci
s Poradním sborem hlavní hygieničky ČR pro epidemiologii vytvořena metodika postupu
při řešení výskytu onemocnění pertusí v kolektivních zařízení pro děti.

Cílem této metodiky je sjednocení postupu pracovníků protiepidemických odborů KHS
a také zohledňuje aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu pertuse, individuální hodnocení
rizika a míru rizika pro jednotlivé populační skupiny.

V rámci metodiky je s ohledem na shora uvedené stanoven tento postup:
1) Kolektivní zařízení pro děti ve věku před nástupem povinné školní docházky
neočkované či neúplně očkované dítě nebude přijímáno do kolektivu ode dne vyřazení
nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.
Toto opatření reflektuje skutečnost, že neočkované dítě ve věkové skupině dětí
navštěvujících tento typ kolektivního zařízení je ohroženo výrazně vyšším rizikem
závažného průběhu v případě onemocnění pertusí.


2) Základní škola a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima–kvarta) – v případě
neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, které byly v kontaktu s onemocněním
se postupuje individuálně na základě výsledku hodnocení rizik. KHS na základě
epidemiologického šetření a zhodnocení rizik rozhodne o adekvátních protiepidemických
opatřeních, mezi které v odůvodněných případech může patřit i nepřijímání neočkovaného
či neúplně očkované dítěte do kolektivu ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu
po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. Při individuálním posouzení rizik
je nezbytné brát na zřetel i skutečnost, zda posuzované dítě prokazatelně neprodělalo
v nedávné době onemocnění pertusí, jaká byla intenzita a povaha kontaktu s nemocným
a také datum prvních příznaků nemocného s pertusí.

Školní družina – úplata

Úplata za ŠD od 1.1.2024 do 30.6.2024 je v částce 360 Kč (6 měsíců x 60 = 360 Kč).

Způsob úhrady:

– bezhotovostní platba na účet školy: 6013670369/0800, variabilní symbol: 162024 (do poznámek jméno a příjmení dítěte)

– v hotovosti ve třídě ŠD, přízemí u paní Hrubé ve dnech 20.2. a 22.2.2024 ráno od 6:15-7:30 a odpoledne od 14:30 – 16:00 hod.

Prosíme, uhraďte do konce měsíce února!

Zážitková angličtina

Milí rodiče,

od ledna do června 2024  jsme jednou měsíčně připravili konverzační hodiny s lektorkou z anglicky mluvící země pro žáky od 6. do 9. třídy. Výuka bude v rámci vyučování, vedena bude hravou formou, děti budou zapojeny do individuálních i týmových aktivit. Hodiny budou doplňovat standardní jazykovou výuku. Našim cílem je především zbavit děti strachu z mluvení a seznámit je s jinými kulturami.

První hodina proběhne 15. ledna 2024.

Ztráty a nálezy

V případě, že jste nalezli mezi „ztráty a nálezy“ váš kousek, kontaktujte paní referentku školy +420 705 124 080 

Konverzační soutěž v AJ

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 12. prosince 2023 se naše žákyně 2. stupně Anna Dvořáková, Karolína Ondráčková a Hana Žvátorová zúčastnily konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala na Gymnáziu Šternberk.

Celkem se soutěže zúčastnilo 22 škol a 73 dětí. Soutěž se skládala z poslechu a ústní části, do druhého kola se v konkurenci nejlepších angličtinářů probojovala Hana Žvátorová (nakonec 7. místo) a  Karolína Ondráčková (vynikající 4. místo).  

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Školní oblečení – e-shop – SLEVA 15%

Vážení a milí čtenáři,

opět jsme spustili školní e-shop s oblečením. V nabídce jsou nové produkty, včetně kolekce z EKO materiálů.

SLEVOVÝ VOUCHER: SLATINICE15

E-shop bude nově otevřený do 20.12.2023 

Doba dodání objednávek: do 17. ledna 2024.

Budeme rádi, když uděláte radost svým dětem, vnoučatům, Vám a podpoříte tím i naši školu.

Odkaz na e-shop naleznete zde:
https://www.kraloveskoly.cz/zsslatinice/

Vánoční hvězda – poděkování

Děkujeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy, kteří zakoupením květiny přispěli do letošní sbírky „Vánoční hvězda“.

V základní škole jsme tak mohli zástupci sdružení Šance Olomouc, o.p.s. předat částku 11. 640,- Kč.

Výstražná jednodenní stávka

Proč se chystá stávka ve školství? 

Vážení rodiče,  

Mateřská a Základní škola Slatinice včetně jídelny se připojí k celostátní stávce 27.11.2023 za zlepšení úrovně a kvality českého školství, dlouhodobého systematického řešení problematických otázek a zajištění odpovídajících pracovních podmínek pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

I když se v médiích mluví hlavně o platech učitelů, tentokrát jde opravdu o něco důležitějšího. Pedagogická veřejnost se bouří proti novému návrhu, který ohrožuje především kvalitu vzdělávání, protože počítá s razantními škrty zaměstnanců škol. Nejen těch, kteří zajišťují chod (úklid, kuchyň, sekretariát, školník), ale má se omezovat také počet těch, kteří zajišťují přímo výuku. 

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků. 

Cílem stávky je zajištění takových podmínek, které umožní vzdělávat naše děti na vysoké úrovni, v podnětném a čistém prostředí, kde jim nechybí potřebné zázemí, kvalitní strava a kvalifikovaní odborníci na všech pozicích, což v současné době, kdy chybí nejen koncepční řešení klíčových otázek, ale zejména finanční prostředky bohužel není udržitelné. 

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky: 

  • Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání). 
  • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků i výpočetní technika pro žáky. 
  • Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga negativně ovlivní kvalitu vzdělávání). 
  • Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic. Dlouhodobě jsou tyto pracovní pozice tak podfinancovány, že je problém je obsadit. 
  • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické. 
  • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu). 

Znamená to, že tedy v pondělí 27. 11. 2023 bude MŠ a ZŠ Slatinice pro žáky celý den zcela uzavřena.

Pavel Ondráček, ředitel MŠ a ZŠ Slatinice 

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz