Školní oblečení – e-shop

Vážení a milí čtenáři,

dnešním dnem spouštíme opět školní e-shop s oblečením. V nabídce jsou nové produkty, včetně kolekce z EKO materiálů.

Odkaz na e-shop naleznete zde:
https://www.kraloveskoly.cz/zsslatinice/

E-shop bude otevřený do 13.12.2023 

Budeme rádi, když uděláte radost svým dětem, vnoučatům, Vám a podpoříte tím i naši školu.

Výstražná jednodenní stávka

Proč se chystá stávka ve školství? 

Vážení rodiče,  

Mateřská a Základní škola Slatinice včetně jídelny se připojí k celostátní stávce 27.11.2023 za zlepšení úrovně a kvality českého školství, dlouhodobého systematického řešení problematických otázek a zajištění odpovídajících pracovních podmínek pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

I když se v médiích mluví hlavně o platech učitelů, tentokrát jde opravdu o něco důležitějšího. Pedagogická veřejnost se bouří proti novému návrhu, který ohrožuje především kvalitu vzdělávání, protože počítá s razantními škrty zaměstnanců škol. Nejen těch, kteří zajišťují chod (úklid, kuchyň, sekretariát, školník), ale má se omezovat také počet těch, kteří zajišťují přímo výuku. 

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků. 

Cílem stávky je zajištění takových podmínek, které umožní vzdělávat naše děti na vysoké úrovni, v podnětném a čistém prostředí, kde jim nechybí potřebné zázemí, kvalitní strava a kvalifikovaní odborníci na všech pozicích, což v současné době, kdy chybí nejen koncepční řešení klíčových otázek, ale zejména finanční prostředky bohužel není udržitelné. 

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky: 

  • Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání). 
  • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků i výpočetní technika pro žáky. 
  • Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga negativně ovlivní kvalitu vzdělávání). 
  • Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic. Dlouhodobě jsou tyto pracovní pozice tak podfinancovány, že je problém je obsadit. 
  • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické. 
  • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu). 

Znamená to, že tedy v pondělí 27. 11. 2023 bude MŠ a ZŠ Slatinice pro žáky celý den zcela uzavřena.

Pavel Ondráček, ředitel MŠ a ZŠ Slatinice 

klub rodicu

Klub Rodičů – stávka

Vážení rodiče,

Klub rozhodně podporuje stávku vyhlášenou školskými odbory na 27.11.2023.

Jakkoliv chápeme, že je třeba šetřit, není možné dále snižovat prostředky vyhrazené na školství a ohrožovat tak vzdělání našich dětí.

Uvítáme, pokud naše učitele a další zaměstnance školy v jejich protestu podpoříte. Jednou z možností je podpis této petice https://1url.cz/YuVZh .

Klub rodičů Slatinice, z. s.

Klima školy – dotazník od rodičů – VÝSLEDKY

Milí čtenáři,

publikujeme Vám výsledky dotazníkového šetření Klima školy z pohledu rodiče. Záleží nám na vytváření dobrých vztahů a kvalitního vzdělání, a proto budeme rádi, když se seznámíte s výsledky našeho dotazníkového šetření, které se uskutečnilo na konci školního roku 2022/2023.

Výsledky nám ukazují pozitivní vztah rodičů ke škole, vzdělávání, které nabízí, i dobrým vztahům mezi našimi žáky.

V případě problematické oblasti budeme řešit a reagovat na potřeby všech aktérů vzdělávání tak, aby všichni dosahovali co nejlepších studijních výsledků a cítili se ve škole spokojeni.

Děkujeme Vám za spolupráci, Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá a záleží nám na Vašem názoru.

Klima-skola-dotaznik-pro-rodice-VYHODNOCENI

Škola a já – žákovský dotazník – VÝSLEDKY

Milí čtenáři,

publikujeme Vám výsledky dotazníkového šetření Škola a já, z pohledu našich žáků. Záleží nám na vytváření dobrých vztahů a kvalitního vzdělání a proto budeme rádi, když se seznámíte s výsledky našeho dotazníkového šetření, které se uskutečnilo na konci školního roku 2022/2023.

Celkově se zdá, že školní prostředí má skvělý potenciál pro výsledky vzdělání i vytváření pozitivních zážitků a vztahů pro žáky.

Budeme sledovat a řešit případné oblasti diskomfortu a problému, aby se všechny strany ve škole cítili co nejlépe.

Skola-a-ja-zakovsky-dotaznik-VYSLEDKY

Reprezentantka a mistryně světa v aerobiku

Srdečně gratulujeme naší žačce Viktorii Vránové ke světovému úspěchu. Na mistrovství světa v Belgii vybojovala za Českou republiku ten nejcennější kov a to zlato, velká gratulace k titulu MISTRYNĚ SVĚTA v kategorii cadet petit.

Přejeme mnoho sportovních a studijních úspěchů v nadcházejících letech.

Příspěvěk na obědy do škol v Olomouckém kraji

Škola se zapojila do projektu, který je zaměřen na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci.

Více o projektu zde – Příspěvek na obědy do škol v Olomouckém kraji – Škola Slatinice (zsslatinice.cz)

Vánoční hvězda – objednávka

ŠANCE OLOMOUC o.p.s.

Fakultní nemocnice, Dětská klinika, Nová Ulice 85, 779 00 Olomouc

Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem již 26 let

Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.

      „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již 26 let prodávají vánoční květinu rodiny léčených dětí, zdravotní personál, členové a přátelé Šance ale především dobrovolníci, aby pomohli těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Letošní výtěžek, který zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandartního vybavení a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálů a na financování volnočasových aktivit.  

Objednávat můžete do pátku 24. 11. 2023 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Cena vánoční hvězdy je:     malá á 60,- Kč, velká á 120,- Kč

Barva květin je:                    červená

Květiny pro nás pěstuje:      Florcentrum Olomouc

Objednávky:                          do 24. 11. 2023

Výdej květin:                        29. 11. 2023 v jednotlivých třídách

Kontakt:                               p. Vladimíra Hrubá, referent@zsslatinice.cz, 705 124 080

                                               p. Jarmila Michalčíková, 774 719 107

Vánoční hvězda má své stránky: www.vanocnihvezda.eu

Sbírka „Vánoční hvězda“ je chráněná ochrannou známkou, kterou udělil Ústav průmyslového vlastnictví. Ochranná známka platí do 14. 1. 2028. Kontrolu účtů a účelu provádí Krajský úřad v Olomouci.

Vánoční hvězda v číslech

Čistý výtěžek akce v roku 2022 byl 3 925 014 Kč.

Rozvezli jsme a prodalo se 67 970 kusů vánočních hvězd.

Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 221 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací).

Do celé akce se zapojilo 732 dobrovolníků (podle nahlášených údajů).

Hvězda zaplavila 596 míst – škol,firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí.

Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty:

•          opravit oddělení chirurgických oborů 28D po velké rekonstrukci Dětské kliniky he

•          dokončit humanizaci oddělení pro neinfekční pacienty 21A a vybavit novým nábytkem

•          vyzdobit pokoje pacientů na oddělení chirurgický oborů 28C a vybavit pokoje novými sklápěcími postelemi pro rodiče

•          vybavit oddělení ochrannými akrovynovými prvky, hygienickými potřebami, spotřebiči, nábytkem a dalším nadstandardním vybavením pro děti, rodiče i personál

•          finančně podpořit rodinnou rekreaci 2 rodiny s dítětem po onkologické léčbě

•          finančně a materiálně podpořit 18 rodin s onkologicky nemocným dítětem

•          zakoupit dárky dětem při ukončení léčby, k narozeninám, svátkům a Vánocům

•          finančně podpořit 19 rodin s těžce chronicky nemocným dítětem

•          provozovat dětskou galerii a zajistit volnočasové aktivity hospitalizovaným dětem

Celá akce je pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc.

Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování.

Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a mediálním partnerům, pomáháte nám udržet tuto tradici živou neuvěřitelných 26 let.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení a milí zákonní zástupci,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz