Autor: Dominik Pudelka

Získali jsme titul Světová škola

Vážení a milí čtenáři,

rádi bychom se s Vámi podělili a potěšující zprávu.

Po několika měsících náročné práce a externím auditu jsme obdrželi titul Světové školy!! Křičte sláva a do celého světa! Naše škola už není jen EKO, ale i SVĚTOVÁ!!

Toto prestižní ocenění zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a OSN České republiky.

Co že to ta Světová škola je?
Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj ve světě
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému – Spotřeba potravin a jejich uhlíková stopa

Děkujeme hlavnímu koordinátorovi projektu Dominiku Pudelkovi, hlavním realizátorkám Marii Smičkové, Lence Formanové a celému pedagogickému i nepedagogickému týmu včetně žáků, kteří byli zapojeni do tohoto náročného projektu.

Více informací naleznete na našem webu: Světová škola – Škola Slatinice (zsslatinice.cz)

AUDIT_certifikat_Slatinice_2024_

Setkání s vedením firmy Poclain a Carlini: Jak na sobě pracujeme a co nám pomáhá

Dnešní svět je plný výzev a příležitostí, které od nás vyžadují nejen schopnost reagovat, ale také aktivně řídit náš život a dosahovat úspěch.

Na setkáním s vedením společnosti Poclain a Carlini jsme se zaměřili v rámci rozvoje na 7 návyků Franklina Coveyho a to zejména na 5. návyk: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni. Tak jsme se rozhodli a dohodli, kde nejlépe začít než ve škole, kde se formují základy pro budoucí úspěch?

Společně jsme sestavili osnovu naší schůze a přizvali i lektora 7 návyků Franklina Coveyho. V diskusi jsme pobírali způsoby, jak integrovat principy nejen tohoto návyku do vyučovacího procesu ve škole ale i do procesů ve výrobním závodě.  Dále jsme řešili, jak tyto návyky pomáhají budovat kulturu porozumění, respektu a spolupráce, což je základním kamenem pro úspěšné učení, ale i pro celý život.

Setkání s manažery a majiteli firem u nás ve škole na téma návyků Franklina Coveyho bylo inspirativní příležitostí pro vzájemné sdílení znalostí a zkušeností. Je skvělé, že toto setkání vede i k možné budoucí spolupráci.

Školní časopis – SLAŤÁK – č.2

Milí čtenáři, 

jsme si vědomi Vaší touhy po dalším vydání a tak Vám ho právě servírujeme!

Představujeme Vám druhé vydání školního časopisu SLAŤÁK – jaro.

Vaše ohlasy nebo nápady na témata pro náš časopis můžete zasílat na e-mailovou adresu: casopis@zsslatinice.cz 

Přejeme Vám příjemné čtení.  

Druhé vydání naleznete:

Školní časopis – SLAŤÁK – 02

První vydání naleznete zde:

Školní časopis – SLAŤÁK – 01

Černý kašel – pertuse

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou
situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Případy
onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách

I. Základní informace o pertusi
Pertuse je respirační infekční onemocnění bakteriálního původu, jehož inkubační doba
je nejčastěji 7–10 dní, s maximem až 21 dní. Přenos původce nákazy se uskutečňuje převážně
vzdušnou cestou prostřednictvím kapének, které se tvoří při kašlání, kýchání, smrkání
nebo mluvení. Důležitý je proto včasný záchyt onemocnění a cílená léčba antibiotiky tak,
aby se předcházelo dalšímu šíření nákazy v kolektivu. Onemocnět mohou i osoby očkované,
popř. které onemocnění již v minulosti prodělaly.

II. Preventivní opatření před šířením pertuse ve škole

V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením
platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze
zdravé osoby.

V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého
či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka/studenta/dítěte a doporučí
mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte.

V předškolních kolektivních zařízeních je pak nutné věnovat pozornost každému projevu
nachlazení (rýma, mírně zvýšená teplota, občasný kašel).

III. Postup při výskyty pertuse ve škole

V případě, že zákonný zástupce žáka/studenta/dítěte oznámí škole potvrzené onemocnění
pertusí u svého dítěte, škola bude neodkladně kontaktovat KHS a řídit se jejími pokyny. V této
souvislosti byla Sekcí ochrany a podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci
s Poradním sborem hlavní hygieničky ČR pro epidemiologii vytvořena metodika postupu
při řešení výskytu onemocnění pertusí v kolektivních zařízení pro děti.

Cílem této metodiky je sjednocení postupu pracovníků protiepidemických odborů KHS
a také zohledňuje aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu pertuse, individuální hodnocení
rizika a míru rizika pro jednotlivé populační skupiny.

V rámci metodiky je s ohledem na shora uvedené stanoven tento postup:
1) Kolektivní zařízení pro děti ve věku před nástupem povinné školní docházky
neočkované či neúplně očkované dítě nebude přijímáno do kolektivu ode dne vyřazení
nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.
Toto opatření reflektuje skutečnost, že neočkované dítě ve věkové skupině dětí
navštěvujících tento typ kolektivního zařízení je ohroženo výrazně vyšším rizikem
závažného průběhu v případě onemocnění pertusí.


2) Základní škola a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima–kvarta) – v případě
neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, které byly v kontaktu s onemocněním
se postupuje individuálně na základě výsledku hodnocení rizik. KHS na základě
epidemiologického šetření a zhodnocení rizik rozhodne o adekvátních protiepidemických
opatřeních, mezi které v odůvodněných případech může patřit i nepřijímání neočkovaného
či neúplně očkované dítěte do kolektivu ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu
po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. Při individuálním posouzení rizik
je nezbytné brát na zřetel i skutečnost, zda posuzované dítě prokazatelně neprodělalo
v nedávné době onemocnění pertusí, jaká byla intenzita a povaha kontaktu s nemocným
a také datum prvních příznaků nemocného s pertusí.

Školní časopis – SLAŤÁK – č.1

Milí čtenáři, 

jsme tým mladých a kreativních nadšenců, kteří by Vám chtěli přiblížit formou našeho jazyka mladistvých co se u nás ve škole děje, co nás baví a co nám imponuje. 

Představujeme Vám autory z žákovského parlamentu: Nikolas, Míša, Kája, Kuba, Hanka, Anička, Ema, Ondra 

Hlavní redaktorka: p. uč. Kristýna Střížová 

Editorka: p. uč. Radmila Linková 

Budeme rádi, pokud Vám náš časopis zpříjemní odpolední chvíle, čekání u lékaře nebo Vás pobaví při pauze v práci.  

Vaše ohlasy nebo nápady na témata pro náš časopis můžete zasílat na e-mailovou adresu: casopis@zsslatinice.cz 

Přejeme Vám příjemné čtení.  

První vydání naleznete zde:

Školní družina – úplata

Úplata za ŠD od 1.1.2024 do 30.6.2024 je v částce 360 Kč (6 měsíců x 60 = 360 Kč).

Způsob úhrady:

– bezhotovostní platba na účet školy: 6013670369/0800, variabilní symbol: 162024 (do poznámek jméno a příjmení dítěte)

– v hotovosti ve třídě ŠD, přízemí u paní Hrubé ve dnech 20.2. a 22.2.2024 ráno od 6:15-7:30 a odpoledne od 14:30 – 16:00 hod.

Prosíme, uhraďte do konce měsíce února!

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz