O naší škole

Škola Slatinice – ten pravý základ pro Vaše dítě!

Chcete, aby Vaše dítě bylo vzděláváno v příjemném a moderním prostředí a našlo si spoustu kamarádů?

Naše škola přistupuje k výuce s kvalitním pedagogickým sborem, moderními metodami a vybavením, ohledem na individualitu žáka, podporou kreativního myšlení a nabídkou mnoha zájmových kroužků.

0

let historie

0

žáků

0

tříd ZŠ

0

třídy MŠ

Proč jsme ta správná volba

Od mateřské školy až do 9. třídy

Velmi časté střídání prostředí škol je pro dítě stresující, a proto Vám naše škola nabízí pro dítě tu nejideálnější variantu. Nastoupí do mateřské školky a v prostředí organizace pokračuje až do 9. třídy.

Ideální počty žáků ve třídách

Naše třídy tvoří kolektivy o počtu do 21 žáků, proto se můžeme více věnovat potřebám Vašich dětí a zajistit kvalitnější vzdělávání, kterému dopomáhají i asistenti pedagoga.

Od družiny až po kroužky

Děti mají příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v široké nabídce zájmových kroužků které se snažíme neustále rozšiřovat. Věříme, že naše nabídka se vám líbí, a můžeme tak ušetřit cenný čas při cestování a ekonomickými výdaji.

Moderní výukové vybavení a metody

Jeden z pilířů úspěchů ve vzdělávání je potřeba sledovat trendy ve vzdělávání ale i v průmyslu a tím reagovat na modernizaci učeben a didaktických pomůcek. K tomu využíváme např. interaktivní LCD displeje/tabule, laptopy, 3D tiskárny, VR, roboty

Odborníci dětem, rodičům a škole vždy po ruce

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence, kariérní poradce a školní psycholog. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odborníky a odbornými organizacemi.

Evaluace jako klíč k úspěchu

Zjišťujeme spokojenost s výukou, atmosférou ve škole, spokojeností s jídelnou a to vše ve spolupráci s dětmi, žáčky, zaměstnanci a rodiči. Pro rodiče pořádáme speciální akce, kde je příležitost neformální diskuse.

Máte dotaz nebo byste se chtěli na něco zeptat?

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz